Hej alla Forbinavänner

Den här tiden på året planerar vi normalt i styrelsen för ännu en trevlig sommar tillsammans med Er i våra Forbinabåtar.

Detta år är dock annorlunda. På grund av coronapandemin har våra myndigheter beslutat om restriktioner som kraftigt begränsar våra möjligheter till normala sammankomster. Det betyder att årsmötet i mars kommer att genomföras virtuellt. Vi hoppas dock att många intresserade medlemmar anmäler sig till och kommer att delta i mötet.

På grund av restriktionerna ser vi inga möjligheter att kunna genomföra vår- och sommareskader med traditionellt trevlig samvaro. Beträffande kräftskivan får vi återkomma med beslut vid ett senare datum.

Den här coronakrisen den är förödande. Så mycket sorg, så mycket oro för framtiden. För samvaro och hälsa. Men pandemin lockar även fram människors vilja att hjälpa andra. Omtänksamhet generositet. Den här tiden kräver tålamod och uthållighet. Det sätter vår medkänsla på prov. Vi får försöka ta hand om varandra så länge vi är här med huvudet upp och fötterna på jorden. Och det positiva med pandemin är ju att vi i alla fått lära oss att tvätta händerna.

Ta dock tillvara alla möjligheter som finns för att möta Forbinavänner i mindre grupper i våra skärgårdar i sommar inom ramen för de begränsningar som råder.

Låt oss hoppas att bättre tider väntar när pandemin är över.

Till sist önskar jag er alla en skön sommar i dessa annorlunda tider.

Bästa Forbinahälsningar

Åke Gustafson
Ordförande