Bilder från årsmötet hos Forbinabåtar AB i Karlstad 2012.