Rapport från möte med Forbinabåtar

2021-07-02T12:20:06+02:00

Som ni alla i klubben säkert har hört så pågår stora förändringar på Forbinabåtar i Karlstad. Styrelsen har haft ett möte med Forbina´s ledning och nedan följer en kort rapport från detta möte:   Varvet helrenoveras och byggs nu om både ut och invändigt och kommer snart stå klar med fräscha ändamålsenliga lokaler för försäljning och produktion av Forbinabåtar!   Nytt är även att Forbina framöver kommer att sälja båtar från Nordkapp och Grand som ett komplement till den fortsatta försäljningen och tillverkningen av Forbina 36 och 42. Dessutom säljer man ett antal mindre öppna Forbinabåtar och Snipan Classic tillverkas nu även för eldrift!   Båtservice i