Vi har nu i snabb takt kommit upp i 30 medlemmar i vår Facebookgrupp. Här kan vi Forbinaägare utbyta erfarenheter, ställa frågor och hitta platser att mötas på.

Gå med du också: https://www.facebook.com/groups/540912449396256/